ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι έως σήμερα έχει εκκαθαριστεί το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων επιστροφής συνδρομών.

Ενόψει του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων, των πολύπλοκων διαδικασιών ταυτοποίησης, υπολογισμού των ποσών επιστροφής ανά μέλος, επαλήθευσης, έκδοσης του οικείου παραστατικού και τραπεζικής συναλλαγής, το σύνολο των αιτήσεων επιστροφής συνδρομών θα εκκαθαριστεί και τα χρήματά σας θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε έως την 15.12.2018.

Ζητάμε την κατανόηση σας ως προς την οποία μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.